hizlierisim

İş kazalarının Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 4 milyar doların üzerindedir. Bu konuda yapılacak iyi planlanmış altyapı ile bu rakam %25 azaltırsa, ülkemiz her yıl 1 Milyar Dolar tasarruf sağlayacaktır. İşte bu vizyon ile yola çıkarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yasalaşması ile tüm Türkiye’nin kullanabileceği bir yazılım geliştirdik.İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çok büyük planlar ve atılımlar yapan devletimizin, bu konuda işin başındayken teknolojik altyapıya sahip olması en büyük hedefimizdir. Bu hedef için başta A-sınıfı olmak üzere iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, hukukçular, çevre mühendisleri ve danışmanlardan oluşan AR-GE çalışma grubu oluşturduk. 2012 Haziran ayından itibaren profesyonel yazılımcıların katılımlarıyla birlikte toplam 20 kişilik bir kadroyla İş Sağlığı ve Güvenliği Entegrasyon Sistemi (İSGES) adını verdiğimiz yazılım programını geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ‘na tam uyumlu hazırlanan İSGES, iş yerlerinin İSG alanında ihtiyaç duyduğu tüm çalışmaları; tek bir yapı altında organize eden ve yöneten yapıya sahiptir. Programın amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm iş yerlerinin kullanacağı dokümanların, görev ve sorumlukların standardizasyonunu sağlamaktadır.İSGES, İş Sağlığı Ve Güvenliği Entegrasyon Sistemi, iş yerlerinin NACE kodları ve tehlike sınıfları esas alınarak yapılan tanımlama sistemi ile işyerlerini ayrı ayrı sınıflandırmıştır. İşyerlerine yönelik zorunlu hatırlatmalar ve uyarılar ile iş takibini kısaltan İSGES akıllı kontrol paneli sayesinde işyerlerinin daha iyi, daha güvenli yönetilmesini ve organize edilmesini sağlamaktadır.İSGES, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegrasyon Sistemi, tüm işyerlerine uygun tek bir çatı altında hazırlanan güvenilir bir rehber program olmasının yanı sıra hızlı erişim olanağı ile dünyanın herhangi bir yerinden; raporlama, sorgulama ve istatistiki verilere erişebilme imkanını vermektedir.İSGES, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın işyerlerine getirdiği yükümlülüklerin ifasını, web tabanlı bilgi sistemiyle destekleyerek, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturur.