Kurumların ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği ‘ kapsamında yapılan çalışmaları kayıt altında tutmak, ve belgelendirmek amacıyla yazılıma duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ayrıca birbirinden uzak şube ya da fabrikalarda İSG konusunda aynı standardizasyonu sağlamak oldukça zor olmaktadır. İşte İSGES, büyük işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimini profesyonel ve arzu edilen kalite ile yapmanız için tasarlanmıştır.

İSGES, İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine üretilmiş; mevcut kapsayıcı kanunlara uyumlu bir yazılımdır. Aynı zamanda programımızın proaktif özellikleri sayesinde iş yerinizde İSG profesyonellerinin hata yapmasını ya da unutkanlıklarının önüne geçer, kullanıcıyı mevzuata uygun hareket etmeye yönlendirir.

Yazılımımız entegre bir programdır ve kurumunuz ile yapılacak anlaşma sonucunda, kullanıcı sayısında bir sınırlama olmadan çalışanlarınıza ait bilgiler kolaylıkla ve süratle programa aktarılır. Program içerisindeki tüm modüller ve güncellemeler garanti kapsamı boyunca fiyatlandırmanın içerisindedir, tarafınıza ek bir ücret olarak yansımayacaktır. Programımız web tabanlı bir yapıdadır, sınırsız yatay, dikey genişleyebilir , yüksek esnek yapısı sayesinde büyük kurumlarda sektörel ve işletmeye özgü uyarlamalar süratle uygulanır.

İSGES ile güçlü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi yapacağınıza inanıyoruz.

İSGES, binlerce çalışana ve yaygın organizasyon yapısına sahip işletmeler için ideal çözümdür.

İSGES ile işletmenizin sahip olacağı bazı faydalar:

Doküman Yönetiminde Standardizasyon,
Raporlamada Standardizasyon
Risk Yönetiminde Standardizasyon,
Tüm grupta rastlanan ortak tehlikelerin ayıklanmasıyla oluşacak tehlike havuzu
Meslek hastalığı erken tanısı,
Denetim ve Önleme mekanizmalarına ait tek bir altyapı
Entegre Poliklinik ve Periyodik muayene modülü
Revir Otomasyonu sayesinde periyodik kontrollerin aksatılmadan hatırlatılması ve yapılması
Toplu randevu,aşı,tetkik
SMS ve Mail ile erken uyarı imkanı
Bütün gruba ya da ayrı ayrı her fabrika/şubeye özel istatistik imkanı
Gruba ait rehber niteliği taşıyan çalışmaların yapılması ve bunların anında tüm yapıya ulaştırılması
İSG ilgili mevzuat güncellemeleri ve sistemin güncel mevzuata göre güncelleştirilmesi
İSG Kurul gündeminde çalışan katkısının sistem aracılığıyla sağlanması
Kurul kararlarının ve imzalarının toplantının hemen akabinde hazırlanması ve iş akışını hızlandırılması